POČETNA  | KONTAKT
Predsedništvo
Vesti
Projekti i akcije
Humanitarne aktivnosti
Studentski kulturni centar
Studentska pitanja

VESTI16
Maj
2014

Dragoljub Janković student prorektor


Dragoljub Janković (FPJUB) izabran je za novog studenta prorektora, umesto Anđele Ćirović, koja je uspešno obavljala ovu dužnost.

Odluku je doneo Savet Univerziteta na predlog rektora Jovanovića, a uz prethodno pribavljeno mišljenje Studentskog parlamenta.

Dragoljub Janković je odličan student, s prosekom ocena 9.88. Predsednik je studentskog parlamenta FPJUB-a.

Kolega Janković prima studente utorkom, četvrtkom i petkom od 10 do 14 sati, u kabinetu broj 63 na I spratu zdanja u Ul. Goce Delčeva 8.

Kontakt: djankovic@naisbitt.edu.rs16
Apr
2013

Obeležen 4. april – Dan studenata


Povodom Dana studenata, rektor Megatrend univerziteta prof. dr Mića Jovanović čestitao je praznik svim studentima, na svečanom sastanku Studentskog parlamenta Megatrend univerziteta. Ovom prilikom rektor Jovanović je podsetio na veliki studentski protest koji se širom Kralјevine Jugoslavije odigrao 4. aprila 1936. godine, kada su akademske zajednice Beograda, Zagreba, Ljublјane, Skoplјa i Subotice iskazale jedinstvo u protivlјenju fašizaciji zemlјe.

Svečanom sastanku Studentskog parlamenta koji je održan u znak sećanja na žrtvu ovog protesta – studenta prava Žarka Marinkovića, ali i na sve žrtve studentskih protesta, pored rektora Jovanovića prisustvovao je i prorektor – zamenik rektora prof. dr Vladan Kutlešić. Rektor i prorektor su podržali rad Studentskog parlamenta, pri čemu je rektor Jovanović naročito apostrofirao njegov značaj – ocenjujući da ovaj organ unapređuje rad Univerziteta delujući kao medij između studenata i uprave fakulteta, i da doprinosi opštem ugledu Univerziteta kroz svoje inicijative.

Parlament je potom odredio nekoliko smernica i zadataka svog budućeg delovanja, među kojima su prioritetni: realizovanje saradnje sa zaštitnikom prava članova zajednice Megatrend univerziteta, kampanja o upoznavanju studenata sa Pravilnikom o čuvanju imovine, Povelјom o pravima članova zajednice Univerziteta i Pravilnikom o poštovanju etičkog kodeksa Megatrend univerziteta, formiranje Kulturnog centra Megatrend univerziteta, sprovođenje projekta „Mi smo ponos Megatrenda”.10
Apr
2013

Prva Povelja o akademskim pravima i dužnostima članova univerzitetske zajednice


U ponedeljak, 11. marta 2013, na Megatrend univerzitetu održana je konferencija za medije povodom donošenja prve Povelje o akademskim pravima i dužnostima članova univerzitetske zajednice u Srbiji, usvojene od strane Senata Megatrend univerziteta.

Megatrend univerzitet, najstarija i najveća privatna visokoškolska ustanova u Evropi, prvi je univerzitet u Srbiji koji je usvojio Povelju o akademskim pravima i dužnostima svojih članova. Povelja kao akt razrađuje, dopunjuje i izvodi ona prava i dužnosti koji predstavljaju pretpostavku i svojstvo univerziteta kao specifične akademske zajednice.

Megatrend je prvi privatni univerzitet na našim prostorima koji ima univerzitetskog Ombudsmana, pod domaćim nazivom Zaštitnik prava. Odlukom Senata Megatrend univerziteta, ovu funkciju će obavljati doc. dr Ljiljana Manić, nastavnik Fakulteta za kulturu i medije.

Rektor Megatrend univerziteta, prof. dr Mića Jovanović, istakao je da je osnovni cilj donošenja Povelje da studenti budu zaštićeni, bezbrižni i bezbedni. „Osim osnovnih zagarantovanih prava na prijateljsko okruženje, prava na ravnopravnost svih učesnika u procesu obrazovanja, na poštovanje razlika, prava na savetovanje i podršku, Povelja garantuje i eliminaciju svake vrste ucene i loše komunikacije”, istakao je rektor Jovanović.

Profesorka Ljiljana Manić zahvalila je rektoru i Savetu Univerziteta na imenovanju i ukazanom poverenju. Istakla je da je funkcija ombudsmana nova na Univerzitetu, da je njena uloga prvenstveno savetodavna, stvorena da se svaki eventualni spor reši mirnim putem.

Od danas je u funkciji posebna i-mejl adresa: zastitnikprava@naisbitt.edu.rs putem koje studenti mogu stupiti u komunikaciju sa doc. dr Ljiljanom Manić.4
Apr
2013

Osnovan studentski parlament Megatrend univerziteta


Poštovane kolege, dana 22.03.2013. u konferencijskoj sali najvećeg privatnog univerziteta u Srbiji, održan je prvi sastanak radnog tela studentskog parlamenta Megatrend univerziteta. Okupljeni su studentski predstavnici 5 najvećih fakulteta ove visokoškolske ustanove. Iste je po početku sastanka pozdravio uvaženi profesor i zamenik rektora prof. dr Vladan Kutlešić i poželeo im uspešan početak rada naglasivši da imaju punu podršku u ostvativanju i razvijanju studentskih inicijativa i ciljeva.

Ovo radno telo će se baviti studentskim pitanjima u svim oblastima na nivou univerziteta, koordinasaće i povezivaće studente svih fakulteta, kao i uprave fakulteta i univerziteta u ostvarivanju studentskih prava i u zaštiti opšteg interesa Megatrend univerziteta. Telo će predstavljati studente Megatrend univerziteta sa ostalim univerzitetima na teritoriji Republike Srbije kao i na međunarodnom planu.

Po dva studentska predstavnika sa svakog fakulteta predstavljali su studentske parlamente za sledeće ustanove: Fakultet za poslovne studije, Fakultet za kulturu i medije, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, Fakultet za kompjuterske nauke, Fakultet za državnu upravu i administraciju.

Predstavnici su usvojili program za uspostavljanje rada inicjalnog studentskog parlamenta univerziteta.

Telo je jednoglasno izabralo predsedništvo Studentskog parlamenta pri čemu je na funkciju vršioca dužnosti predsednika studentskog parlamenta univerziteta Megatrend izabran Stefan Dimić.

Odlučeno je da će prioriteti radnog tela biti: Definisanje studentskog interesa, sprovođenje u delo projekata studenata, kreiranje raznih takmičenja i uključivanje studenata u sve tokove istih, kao i priprema studenata Megatrend univerziteta za postizanje što boljih rezultata na istima, socijalizacija i kulturno usmeravanje studenata Megatrend univerziteta, sprovođenje i definisianje projekta studenata "Mi smo ponos Megatrenda" koji će promovisati najbolje, najuspešnije i najistaknutije studente Megatrend univerziteta, studentski parlament univerziteta će uspostaviti usku saradnju sa ombudsmanom Megatrend univerziteta, i svojim radom će biti sastavni deo sistema zaštite opšteg interesa Megatrend univerziteta.


1
Apr
2013

Predstavljanje studentskog parlamenta